Usługa polegającą na udostępnieniu Klientowi modułu służącego do pobierania i przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) danych określających lokalizację pojazdów objętych usługą, które to dane są podstawą ustalania wysokości należnej opłaty pobieranej przez KAS za przejazdy po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez "GDDKiA”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Keratronik poszerzył swoją ofertę o o rozwiązania umożliwiające obsługę systemu płatności e-TOLL. Oferowane przez nas rozwiązania techniczne zyskały aprobatę Ministerstwa Finansów, a Keratronik został wpisany na listę dostawców OBU i ZSL.

Aby włączyć e-Toll skontaktuj się z bok@keratronik.pl - Pobierz broszurę e-Toll