Projekt: " Atina - Innowacyjny system do zarządzania współdzielonymi nieruchomościami i ekologicznymi samochodami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i rozwiązań IoT", współfinanowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 3_2020” (3/1.1.1/2020).

Wartość projektu: 12 151 170,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 415 185,00 zł
Okres realizacji: 1 stycznia 2021 - 30 września 2023

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego Systemu Atina do zarządzania hotelami, apartamentami i ekologicznymi samochodami. System Atina będzie składał się z urządzeń iOT: Atina-home i Atina- car, Channel Manager’a i 6 aplikacji: dla zarządzających, klientów, właścicieli nieruchomości, serwisu sprzątającego i relokatorów. Zrealizowanie projektu umożliwi Keratronik Sp. z o.o. oferowanie na rynku komplesowego, innowacyjnego systemu do zarządzania hotelami i wynajmowanymi apartamentami, które zapewnią pełną automatyzację procesu najmu dla właścicieli od momentu rezerwacji do momentu zakończenia najmu i jego rozliczenia, wraz ze wsparciem urządzeń IoT, które będą dbały o bezpieczeństwo najmowanej nieruchomości.