1. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.keratronik.pl jest Keratronik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzka 75, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000283318, posiadająca kapitał zakładowy: 726 300,00zł; NIP: 701-00-76-267, REGON: 140972690, infolinia: 801 880 800, fax: 22 378 35 10

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.

3. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, umożliwienia dostępu do konta Demo lub kontaktu handlowego z podmiotami zainteresowanymi oferowanymi przez Operatora Serwisu produktami i usługami oraz podmiotami chcącymi nawiązać współpracę jako dystrybutorzy produktów Keratronik Sp. z o.o..
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi na zlecenie Operatora Serwisu.

4. Przetwarzanie danych osobowych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wskazujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator Serwisu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@keratronik.pl lub korespondencyjnie na adres Operatora Serwisu.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO i wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu (udzielenie odpowiedzi na wiadomości pozostawione za pomocą formularza kontaktowego, przesyłanie informacji drogą elektroniczną, nawiązanie współpracy biznesowej, w tym kontakt z osobami zainteresowanymi zapoznaniem się z ofertą usług świadczonych przez Administratora oraz podmiotami zgłaszającymi zainteresowanie współpracą w charakterze Dystrybutora produktów i usług Administratora), świadczeniem oferowanych usług (założenie, aktywacja i dostęp do wersji Demo konta), w celach analitycznych i statystycznych (Google Analytics) oraz, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych (oferty handlowe i reklamowe).
4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi w związku z wiadomościami pozostawionymi za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych, świadczenia usług dla konta Demo oraz przez trzy miesiące od dnia zakończenia tych czynności w celach statystycznych i analitycznych Administratora, a następnie przez okres wyznaczony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w czasie niezbędnym do zabezpieczenia słusznych interesów Administratora, w szczególności w związku z ochroną Administratora przed pojawieniem się
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
5. W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone firmom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych za
pośrednictwem Serwisu usług oraz, w przypadku udzielenia zgód marketingowych, również podmiotom współpracującym z Administratorem w tym zakresie.
7. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów
współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
8. Powierzając swoje dane osobowe Administratorowi, w każdym momencie ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania i aktualizacji danych,
 zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 cofnięcia wyrażonej zgody (bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem wyrażonej zgody),
 żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,
 złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@keratronik.pl lub korespondencyjnie na adres Operatora Serwisu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością świadczenia usługi (nawiązanie
kontaktu, udzielenie odpowiedzi na pytanie kierowane do Administratora przy pomocy formularza kontaktowego oraz przesłanie informacji i oferty zgodnej z
wyrażonym za pomocą formularza kontaktowego zainteresowaniem z Pani/Pana strony, aktywacja i dostęp do wersji Demo konta).
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
12. Decyzje w stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny, jednak dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przedmiotem profilowania w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty zgodnej z wyrażonym w formularzu kontaktowym zainteresowaniem.
13. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

5. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.​
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

6. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu
administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6. informacje o przeglądarce użytkownika,
7. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www​
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
1. Internet Explorer
2. Chrome
3. Safari
4. Firefox
5. Opera
6. Android
7. Safari (iOS)
8. Windows Phone
9. Blackberry