ShareFleetCorpo

Różne modele biznesowe ekonomii współdzielenia. Wybierz odpowiednią aplikację.


Pojazdy

Branże

Wdrożenia

elektryczne i spalinowe

osobowe, dostawcze, ciężarowe

łodzie żaglowe i motorowe

CFM - zarządzanie flotą

FMCG - produkty szybkozbywalne

SME - małe i średnie firmy

spółki i korporacje

farmaceutyka

transport towarów

usługi kurierskie

przewóz osób

firmy wynajmu pojazdów

biurowce i osiedla mieszkaniowe

importerzy i dealerzy samochodów

urzędy administracji państwowej

ShareFleetCorpo

ShareFleet Mobile
aplikacja mobilna użytkownika systemu

 • personalizacja aplikacji w sklepie iOS i Android
 • bezpłatny wynajem pojazdu w celach służbowych
 • płatny wynajem pojazdu w celach prywatnych
 • skarbonka z obsługą promocyjnych doładowań i kodów promocyjnych
 • nawigacja do wynajętego pojazdu
 • formularz stanu pojazdu z modułem znane uszkodzenia
 • sterowanie otwarciem i zamknięciem pojazdu z poziomu aplikacji
 • licznik bieżących kosztów podczas wynajmu
 • kontrola stanu pojazdu przed zakończeniem wynajmu
 • podsumowanie kosztów wynajmów i ocena profilu kierowcy
 • ankiety marketingowe i satysfakcji pracownika
 • zamknięta rejestracja użytkowników z systemem zaproszeń

ShareFleet Web
aplikacja back office dla menadżera floty

 • moduł informacji o pojazdach i wynajmach w czasie rzeczywistym
 • moduł alarmów i powiadomień zapewniający sprawny proces ich obsługi
 • moduł raportów finansowych
 • doładowania promocyjne i kupony pieniężne
 • analiza paliwa pod względem fraudów tankowań
 • elastyczne zarządzanie cennikami usług
 • łatwa rejestracja i administracja użytkownikami
 • administracja pojazdami z zawansowanym modułem tworzenia grup i podgrup obiektów
 • rozbudowany system raportowy wynajmów z profilami jazd użytkowników

ShareFleetService Web - aplikacja do zarządzania zleceniami serwisowymi

 • prosty proces dodawania prac serwisowych
 • kategoryzacja i priorytetyzowanie prac serwisowych
 • czytelny przegląd prac i zleceń serwisowych w pojazdach
 • intuicyjny proces tworzenia zlecenia serwisowego z wybranych prac serwisowych

ShareFleetService Mobile - aplikacja dla serwisanta wykonującego zlecenia serwisowe

 • mapa z pojazdami posiadającymi zlecenia serwisowe
 • lista zleceń serwisowych w pojazdach
 • szczegółowe opisy prac serwisowych wraz ze zdjęciami
 • nawigacja do pojazdu z podjętym zleceniem serwisowym
 • śledzenie postępu wykonywania prac serwisowych w pojeździe
 • możliwość zgłoszenia nowej pracy serwisowej przez serwisanta

ShareFleetManager Web
aplikacja dla przełożonego

 • dashboard pokazujący podstawowe parametry o wynajmach w wybranym miesiącu
 • szczegółowe raporty o wynajmach zrealizowanych przez pracowników
 • panel zarządzania dostępem pracowników do pojazdów
 • raporty rozliczeń finansowych pracowników i ich profile stylu jazdy
 • moduł informacji o pojazdach i wynajmach w czasie rzeczywistym
 • kalendarz rezerwacji z możliwością zarządzania
 • moduł szczegółowej analizy każdego wynajmu

Dodatkowe Korzyści

możliwość płatnego udostępniania pojazdów poza godzinami pracy po preferencyjnych cenach

możliwość obsługi różnych rodzajów pojazdów tj. samochody, skutery, rowery i hulajnogi

możliwość lokalizacji pojazdów w parkingach podziemnych i kończenia na nich wynajmów

Aplikacje mobilne

Share Fleet

Aplikacja umożliwiająca współdzielenie samochodów w firmie

ShareFleetHub
Wdrożenie dla Subaru

W 2021 roku, na potrzeby Subaru Import Polska, wdrożyliśmy dedykowany system, służący do wynajmu i zarządzania pojazdami demonstracyjnymi, w oparciu o usługę z sektora sharing economy.

Urządzenia Keratronik, poprzez wykorzystanie zaawansowanych algorytmów monitorujących statusy pojazdu, w połączeniu z funkcjonalnościami oprogramowania administracyjnego, pozwalają na obsłużenie kompleksowego procesu rezerwacji oraz przebiegu jazd testowych danego samochodu.

Cały proces rezerwacji, otwierania oraz zamykania pojazdu jest intuicyjny i odbywa się za pomocą aplikacji (iOS oraz Android). Oprogramowanie, poprzez rozbudowany zakres monitorowanych sygnałów oraz system ankiet, na bieżąco czuwa nad parametrami eksploatacyjnymi pojazdu oraz umożliwia klientowi zgłaszanie uwag dotyczących testowanego samochodu.

Autorskie oprogramowanie Keratronik, zarówno w odniesieniu do aplikacji mobilnej jak i panelu administracyjnego, pozwala na kompleksowe świadczenie usług dla pojazdów demonstracyjnych, w oparciu o bazowy model wypożyczeń.
Zastosowanie niniejszego sposobu zarządzania procesem, ogranicza miejsca rozpoczęcia i zakończenia procesu wynajmu testowanego modelu samochodu, do konkretnej lokalizacji.
Powyższa funkcjonalność umożliwia realizację kompleksowej prezentacji i testów, bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracownika z potencjalnym klientem.

ShareFleetCorpo
Wdrożenie dla Orange

W 2019 roku, przy współpracy z Prime Car Management SA, na potrzeby Orange Polska SA, wdrożyliśmy dedykowany system bazowy, służący do wynajmu i zarządzania pojazdami poolowymi. Proces rezerwacji realizowany jest przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej oraz kalendarza rezerwacji.

Urządzenia Keratronik zostały zainstalowane w blisko 170 pojazdach klienta, zastępując około 500 samochodów służbowych, przypisanych do konkretnych pracowników.

Jedną z zaoferowanych funkcjonalności systemu, jest możliwość realizowania przez pracowników, odpłatnych (preferencyjne stawki) jazd prywatnych. Takie sposób użytkowania cieszy się duża popularnością, szczególnie przy wypożyczeniach weekendowych, minimalizując jednocześnie koszty utrzymania floty.

Statusy pojazdów (zarezerwowany, wynajęty, wyłączony z eksploatacji) widoczne są dla administratora, przy wykorzystaniu aplikacji z uprawnieniami administracyjnymi, która to aplikacja umożliwia jednocześnie, monitorowanie online, parametrów eksploatacyjnych floty. Szczególnym zainteresowaniem osób zarządzających, cieszy się moduł Style Jazdy, pozwalający miedzy innymi na tworzenie rankingów kierowców oraz wskazywanie składowych eksploatacji pojazdu, wymagających poprawy.

Autorskie oprogramowanie Keratronik, pozwala na kompleksowe świadczenie usług wynajmu dla pojazdów poolowych, bazując na modelu współdzielenia w ramach jednej firmy, w wielu bazach będących miejscami rozpoczynania i/lub kończenia wypożyczenia samochodu.

Zastosowanie niniejszego sposobu zarządzania samochodami, zwiększa rentowność floty przy jednoczesnym poszerzeniu jej dostępności dla pracowników.

ShareFleetCity
Wdrożenie dla Easyshare

W 2018 roku, na potrzeby EasyShare, wdrożyliśmy zaawansowany system, dedykowany do projektów carsharingu miejskiego. Urządzenia z unikalnym sposobem komunikacji z pojazdem za pomocą technologii bluetooth, zostały zainstalowane w ponad 200 pojazdach klienta.

W kolejnym kroku, aplikacja do wynajmu pojazdów na minuty, została wzbogacona o funkcje wynajmu sal konferencyjnych, co-workingowych oraz apartamentów.

Dodana zasłała również możliwość wynajmów samochodów na doby, tygodnie i miesiące.

Cały proces rezerwacji oraz wynajmu jest intuicyjny i odbywa się za pomocą aplikacji (iOS oraz Android). Konfiguracja systemu pozwala na otworzenie zamków pojazdu, dopiero w momencie bezpośredniej styczność z zarezerwowanym samochodem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, system uniemożliwia przypadkowe odblokowanie drzwi pojazdu i eliminuje możliwość nieautoryzowanych wynajmów. Dodatkowo aplikacja, poprzez sytemu ankiet oraz zakres monitorowanych sygnałów, na bieżąco czuwa nad informacjami związanymi ze stanem technicznym oraz czystością floty pojazdów carsharingowych.

Autorskie oprogramowanie Keratronik, zarówno w odniesieniu do aplikacji mobilnej jak i panelu administracyjnego, pozwala na kompleksowe i praktycznie nieograniczone terytorialnie, świadczenie usług przy wykorzystaniu pojazdów współdzielonych, stając się ważnym ogniwem szerokorozumianego sharing economy.

ShareFleetCity
Wdrożenie dla ScooBee

Projekt Keratronik dotyczący kolejnej usługi wchodzącej w skład sharing economy. Stworzyliśmy aplikację mobilna wraz panelem administracyjnym służącym do zarzadzania procesami rezerwacji oraz wynajmu hulajnóg elektrycznych, w obrębie określonej lokalizacji (obszar użytkowania ograniczony do strefy aglomeracji miejskiej).

W skład systemu wchodzi również dedykowane urządzenie służące do monitorowania niniejszego środka lokomocji, z uwzględnieniem możliwości poruszania się tylko w wybranym obszarze (automatyczna dezaktywacja hulajnogi po opuszczeniu określonej strefy). Aplikacja administratora pozwala na sprawne zarządzanie całym procesem wypożyczeni, ze szczególnym uwzględnieniem procesów relokacji hulajnóg.

Oprogramowanie Keratronik pozwala na świadczenie usług sharing economy w oparciu o lokalne środki transportu, przyczyniając się do tworzenia tzw hubów mobilności. Umożliwiamy wykorzystanie pełnej gamy środków lokomocji ze szczególnym naciskiem na pojazdy elektrycznie (hulajnogi, rowery, skutery itp.)